CENTRUM KAMIENIA to firma z wieloletnim doświadczeniem i tradycją prowadzona już od trzech pokoleń. Zakład nasz posiada doświadczoną załogę, która obsługuje całkowicie zautomaztyowany cykl produkcyjny obróbki kamienia od cięcia brył granitowych aż do wykonania finalnego wyrobu. Zastosowanie nowoczesnych maszyn umozliwia profesjonalną obróbkę kamienia.


                          

                    
CENTRUM KAMIENIA otrzymało I nagrodę przyznaną w konkursie na Wyrób i Usługę Miasta Chorzów w 2004. Jury doceniło cokół górny i dolny pomnika Redena w Chorzowie wykonany z granitu Baltic Green.      18 stycznia 2016 otrzymaliśmy"Srebny Laur Umiejętności i Kompetencji" przyznawany przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach